„Śpiewamy, tańczymy i dobrze się bawimy” - roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej na rok szkolny 2016/2017

 

„Muzyka zmywa z duszy pył codziennego życia”.

/Berthold Auerbach/

 

Cel główny:  Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami muzyki i tańca, otwartość na różnorodne formy tańca na świecie.

Cele szczegółowe:

- docenianie wartości artystycznych (muzycznych),
- kształtowanie przekonania, że każdy tancerz i muzyk jest pełnowartościowym artystą,
- budzenie świadomości, jaką rolę odgrywa muzyka dla poszczególnych nacji na świecie,
- wzbogacanie słownictwa o wyrazy będące nazwami muzycznymi.

Oczekiwane efekty i rezultaty:

Dzieci:

- wymieniają nazwy poznanych tańców, instrumentów,
- potrafią przedstawiać ruchem wybrane tańce,
- potrafią śpiewać różne piosenki
- potrafią posługiwać się instrumentami i tworzyć proste akompaniamenty,
- uczą się szacunku do każdej tradycji muzycznej,
- przedstawiają programy artystyczne,
- prawidłowo rozpoznają i nazywają różne rodzaje muzyki i tańca,
- przedstawiają w formie technicznej swój ulubiony instrument.

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

L.p.

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci według przygotowanego rocznego planu pracy dla poszczególnych grup wiekowych

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

2.

Wycieczki według opracowanych planów przez poszczególne grupy

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

 

3.

 

Wprowadzenie dzieci w świat muzyki
i tańca - zapoznanie z muzyką i tańcem różnych rejonów świata, nauka piosenek, układów tanecznych

Wszystkie nauczycielki

 

Cały rok

 

4.

Dzień przedszkolaka - przemarsz pod hasłem „Roztańczone pszczoły”

 

 

Wrzesień

5.

„Śpiewamy, tańczymy i dobrze się bawimy” – przybliżenie dzieciom tematu rocznego planu

 

 

Wrzesień

6.

 

Rozśpiewany i roztańczony Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Październik

7.

Pasowanie na Przedszkolaka

Gr. I

Październik
/Listopad

8.

Muzyka afrykańska.

 

 

Październik

9.

Święto Niepodległości

 

 

Listopad

10.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

 

Listopad

11.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

 

Listopad

12.

Zabawa Andrzejkowa

 

 

Listopad

13.

Barbórka

 

 

Grudzień

14.

Zabawa z Mikołajem – musical
z udziałem rodziców

Grudzień

15.

Rodzinny konkurs pod hasłem „Piernikowe cuda”

 

Grudzień

16.

Jasełka

 

Styczeń

17.

 

Muzyka irlandzka.

.

Grudzień/

Styczeń

18.

Dzień Babci i Dziadka (festiwal kolęd dziadkowie-wnuki)

Wszystkie nauczycielki

Styczeń

19.

 

Zabawa Karnawałowa

 

 

Styczeń/

Luty

20.

Muzyka kowojska.

 

 

Luty

21.

Pierwszy dzień wiosny

 

 

Marzec

 

22.

Muzyka cygańska.

 

 

Marzec

23.

Święta Wielkanocne

 

 

Kwiecień

24.

Muzyka hinduska.

 

 

Kwiecień

25.

Muzyka indiańska.

 

Kwiecień/

Maj

25.

Dzień Mamy i Taty

 

Wszystkie nauczycielki

Maj

26.

Dzień Dziecka

 

Czerwiec

 

27.

Festyn rodzinny pod hasłem „Śpiewamy, tańczymy i dobrze się bawimy”

Wszystkie nauczycielki

Koordynator:

 

Czerwiec

28.

 

Wyjazd na Zielone Przedszkole

Gr. VI

Czerwiec

29.

Uroczystość z okazji zakończenia przedszkola

Gr. VI

Czerwiec

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

L.p.

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Zorganizowanie zebrania
z rodzicami- zapoznanie ze statutem i zasadami funkcjonowania placówki oraz omówienie zasad
i norm pracy z dziećmi.

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

2.

Aktywny udział rodziców w uroczystościach organizowanych przez przedszkole

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

3.

Przeprowadzenie dla rodziców zajęć otwartych zgodnych z realizacją programu

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

4.

Pomoc w organizowaniu kącików tematycznych związanych z realizacją programu

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

5.

Uaktualnienie kącika dla rodziców poprzez zamieszczanie:

- prac dzieci,

- informacji o imprezach, uroczystościach, wycieczkach
i innych wydarzeniach
z życia przedszkola

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

6.

Indywidualne rozmowy
z rodzicami- przekazywanie informacji
o postępach lub problemach każdego dziecka

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

L.p.

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Współpraca z PWSZ (zwłaszcza ze studentami
z kierunku muzycznego)

Wszystkie nauczycielki

 

 

Cały rok

 

 

2.

Współpraca ze szkołą muzyczną

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

3.

Współpraca ze szkołami tańca

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

4.

Współpraca z przedszkolem muzycznym „Kraina marzeń”

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

5.

Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

6.

Wyjazdy do teatru MOK, Kino Sokół

Wszystkie nauczycielki

Cały rok

 

Sponsorzy